+91 7304 49 9988
Username Password
mpscshala Logo
mpscshala.com
आजचा सुविचार दिनविशेष
" तुमच्यावर कोणीतरी प्रेम करावे असे तुम्हाला वाटते ना ? मग त्यासाठी तुम्ही इतरांना प्रथम प्रेम दिले पाहिजे. प्रेमाच्या या स्वर्गीय प्रेम पैशाने विकत मिळत नाही. "
चालू घडामोडी पुढे वाचा...
1. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार जंगलात राहणा‌र्यार आदिवासींना मनरेगा अंतर्गत पूर्वीच्या 100 दिवसांच्या रोजगार हमी ऐवजी सुधारीत दिवसांची रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे.      [ 150 ]
2. 2007 च्या पशुधन गणनेनुसार देशातील एकूण पशुधनात राज्याचा वाटा ______ असून देशात ___________ वा क्रमांक आहे.      [ 7.6%, 6वा ]
3. 'गरुड' ही कोणत्या देशाची शासकीय विमानसेवा आहे?      [ इंडोनेशिया ]
इंग्लिश पुढे वाचा...
1. Change the voice.
- They will inform the police.      [ The police will be informed by them. ]
2. Change the voice.
- She makes cakes every Sunday.      [ Cakes are made by her every Sunday. ]
3. Change the voice.
- A child could not have done this mischief.      [ This mischief could not have been done by a child. ]
मी तयारी करत आहे?
पी.एस.आय./ एस.टी.आय.
पोलिस भरती
क्लरिकल
Other Competetive Exam
इतिहास पुढे वाचा...
1. आझाद हिंद फौजेची स्थापना यांनी केली.      [ रासबिहारी बोस ]
2. उधमसिंग या क्रतीकारकाने यांचा वध केला.      [ जनरल डायर ]
3. वंदे मातरम ....... यांनी लिहिले होते.      [ बंकिमचंद्र चटर्जी ]
भूगोल पुढे वाचा...
1. डेक्कन ओडिसी हा संयुक्त प्रकल्प MIDC आणि _ _ _ _ _ मध्ये आहे?
      [ रेल्वे ]
2. खालीलपैकी कोणती नदी खचदरीतून वाहते?

      [ तापी ]
3. गुरु शिखर कोणत्या पर्वतरांगेतील सर्वोच्च शिखर आहे?
      [ अरवली ]
गणित पुढे वाचा...
1. खालीलपैकी मोठा अपूर्णांक कोणता ?      [ ९/८ ]
2. तीन संख्या ४:५:६ या प्रमाणात असून त्याची सरासरी २५ आहे तर सर्वात मोठी संख्या कोणती ?      [ ३० ]
3. जर ४७ * ७४ = ३४८७ तर ४.७ * ०.७४ =?      [ ३.४८७ ]
विज्ञान पुढे वाचा...
1. समुद्राचे पाणी निळे दिसते कारण......................
      [ प्रकाशाचे विकिरण ]
2. पृथ्वी सपाठ नसून गोल आहे, असे .....या भारतीय शास्र्त्रज्ञाने प्रतिपादन केल.      [ भास्कराचार्य ]
3. या कारणाने फ्युज तार हि कथिल व शिसे या पासून बनवितात
      [ वीजप्रवाह जास्त झाल्यास ते सहज वितळतात ]
अर्थशास्त्र पुढे वाचा...
1. कल्पवृक्ष योजनेचा मुख्य हेतू कोणता?

      [ SC/ST आदिवासी स्त्रियांना रोजगार उपलब्ध करून देणे ]
2. २००६ साली सुरु झालेल्या २० कलमी कार्यक्रमात खालीलपैकी कशाचा समावेश होत नाही?
      [ अंतराळ संशोधन ]
3. 'सागर माला' कार्यक्रम कशासाठी प्रसिद्ध आहे?

      [ सागर वाहतूक ]
नवीन Member Login
Email or Username *
Password *
Forgot Password.?
Full Name *
Mobile No *
Email *
Password *
Confirm Password *
By clicking the button, you agree to the Terms
Live
Dileshwar Bhaurao Domle
Score 8 coin in Fire On.
125 Oct 02 , 02:09 pm
Ashish Mhashakhetri
Register Recently
128 Oct 02 , 12:48 pm
Shivaji Bhausaheb Salagar
Downloaded the notes
100 Oct 02 , 12:36 pm
Shivaji Bhausaheb Salagar
Downloaded the notes
100 Oct 02 , 12:36 pm
Shivaji Bhausaheb Salagar
Downloaded the notes
100 Oct 02 , 12:35 pm
Shivaji Bhausaheb Salagar
Downloaded the notes
100 Oct 02 , 12:35 pm
Sagar Prabhakar Nayase
Score 6 coin in Fire On.
288 Oct 02 , 12:34 pm
Sagar Prabhakar Nayase
Score 6 coin in Fire On.
288 Oct 02 , 12:34 pm
Shivaji Bhausaheb Salagar
Downloaded the notes
100 Oct 02 , 12:34 pm
Shivaji Bhausaheb Salagar
Downloaded the notes
100 Oct 02 , 12:34 pm